Aukera Berdintasuna

  • Aukera Berdintasuna:

    Desgaitasun batetan oinarriturik zuzeneko edo zeharkako bereizkeriarik ez egotea.

    Desgaitasuna duten pertsonen giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak eragozten duten bereizketa, bazterketa edo murrizketa ez egotea.

    Desgaitasuna duten pertsonek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartzeko dituzten zailtasunak saihesteko edo konpentsatzeko burutzen diren ekintza positiboak ere aukera berdintasunaren arloan kokatzen dira.

Aukera Berdintasuna